Woonark met twee bed- en breakfast eenheden in de Rotte

Voor een opdrachtgever in Rotterdam hebben wij een woonark ontworpen.

De maximale afmetingen van deze woonark, afgemeerd in de Rotte, zijn vastgelegd in een eerder afgegeven ligplaatsvergunning ; lengte, breedte, diepgang en maximale hoogte boven de waterlijn.

Binnen deze criteria is het mogelijk een woonark in twee lagen te ontwerpen.

Een uitdagende toevoeging aan het woonprogramma is het realiseren van twee bed- en breakfast eenheden op de ark.

Gekozen is voor een horizontaal gelede woonark met oog voor plasticiteit en materiaalkeuzen.

Het ontwerp zoals het nu voorligt is door de welstandscommissie positief beoordeeld.

Gevels van woonark met twee bed- en breakfast eenheden in de Rotte

Gevel walzijde van woonark met twee bed- en breakfast eenheden in de Rotte

Alle plattegronden en doorsneden van woonark met twee bed- en breakfast eenheden in de Rotte.

Alle gevels van woonark met twee bed- en breakfast eenheden in de Rotte

Plattegrond ter hoogte van 1,35 meter boven het oppervlakte van de Rotte van woonark met twee bed- en breakfast eenheden in de Rotte.